Oznamy

JÚN

Organizácia posledných dní:

-streda 29.6. - upratovanie triedy, skriniek, areálu školy, priniesť spoločenské hry. NEZABUDNÚŤ DONIESŤ KĽÚČ OD SKRINKY- ODOVZDÁVAME. Doniesť chýbajúce knihy.
-štvrtok 30.6. - ranná ŠKD od 6:30 hod.
- 8:15 - spoločné slávnostné ukončenie na školskom dvore
- 9:00 - 10:00 hod. - hodnotenie v triedach, odovzdávanie vysvedčení, odchod domov
- ŠKD nebude
- obed nebude

21.6. Školský výlet

-stretneme sa na šk. dvore 7:30
-predpokladaný návrat 15:00
-program: lanové centrum, ekopark
-obed majú zabezpečený(pizza)
-v prípade potreby pribaliť tabletku proti nevoľnosti a sáčok
-vhodné oblečenie, šiltovka, športová obuv, malá deka
-v prípade, ak sa žiak výletu nezúčastní, dajte mi to čím skôr vedieť. 

10.6. je Riaditeľské voľno. Žiaci sú v tento deň vyhlásení z obedov.

Informácie o školskom výlete

Termín: 21.6.2022

Program: Prešov- lanové centrum, Ekopark.

Poplatok: 17 eur. Zahŕňa vstupné, cestovné, pizzu.

Strava: V jedálni nám nachystajú veľkú plnenú bagetu+ každý dostane džúsik(náhrada za obed- platí len pre žiakov, ktorí chodia na obedy) a objednáme pizzu (pre všetkých).Napíšte mi do žiackej alebo email, či sa Vaše dieťa zúčastní výletu alebo nie, do stredy 13.6.2022.Potrebujem nahlásiť počet detí do šk. jedálne.

Pripomínam, že je potrebné uhradiť poplatok za ŠKD jún.

FOTENIE - môžete nosiť peniaze za fotky.

Komparo výsledky: KOMPARO kliknúť na odkaz, v žiackej majú kódy.

MÁJ

Fotenie žiakov
Dňa 25.5. 2022 v stredu sa uskutoční fotenie žiakov. Môžete si objednať balíček fotografií, ktoré budú pamiatkou na Vaše dieťa v škole. Súčasťou balíčka bude 8 fotografií. Veľká fotografia celej triedy(rozmer 13x18 cm), veľká fotografia dieťaťa(rozmer cca 13x18 cm na výšku). Dve menšie fotografie dieťaťa(cca 10x15 cm), jedna z nich s motívom- "keď som bol štvrták" a 4x malé fotografie(veľkosť cca 5,5x 8 cm). Cena balíčka je 5 €.  Je možné odfotiť aj skupinky(napr. skupina všetkých dievčat, skupina všetkých chlapcov), cena foto 1 €. Každý člen skupiny si musí zakúpiť foto. 
Kto má záujem len o fotografiu triedy cena 1€.

Apríl

Rodičovské združenie

Dňa 28.4.2022- štvrtok sa uskutoční o 16:30 hod. triedne rodičovské združenie v našej triede 4.C.
Komparo
Dňa 28.4. 2022 píšu žiaci Komparo- celoslovenské testovanie žiakov 4.ročníka. V tento deň si nenosia učebnice, donesú si peračník, desiatu a čip na obedy. Vyučovanie je v rozsahu piatich vyučovacích hodín(podľa rozvrhu).
Deň Zeme
V piatok 29.4.2022 sa na našej škole uskutoční celoškolská akcia Deň Zeme. V tento deň si nenosia učebnice, donesú si peračník, desiatu a čip na obedy. Vyučovanie je v rozsahu štyroch vyučovacích hodín.

Krása veľkonočnej škrupinky

V utorok o 11:00 hod. navštívime Zemplínske múzeum, kde sa koná komentovaná výstava kraslíc spojená s tvorivými dielňami. Vstupné: 2€.

Poplatky ŠKD

Je potrebné dodržiavať termín platieb za ŠKD - plaťte, prosím, od 1. do 8. dňa v mesiaci. Zároveň je potrebné dopísať aj mesiac, za ktorý sa platba uhrádza. Variabilný symbol sa nemení, ale do poznámky uveďte: trieda_priezvisko, meno_mesiac
Ďakujem.

Marec

Informácia k pracovným zošitom z matematiky pre 5.ročník:
Ak objednáme PZ do 15.4.2022 v akcii "Nakupuj šikovne", tak ich kúpime po 3,30 € za kus. Ušetríme tým 0,40 € na 1 PZ. V 5. ročníku budú žiaci na matematiku potrebovať PZ1 a PZ2 z matematiky- tie si kupujú žiaci, učebnicu dostanú. Mimo toho používame ešte jeden zošit formát A 4 čistý. Prosím preto rodičov, aby triednym učiteľom 4. ročníkov poslali po 6,60 na tieto zošity. Koncom apríla nám vydavateľ pošle faktúru, po uhradení- do konca šk. roka prídu aj PZ. Ďakujem a prajem pekný deň. RNDr.  Ciglianová

Prosím o doplatenie 30 centov k exkurzii- žiaci, ktorí sa zúčastnili. Z dôvodu neúčasti viacerých žiakov na exkurzii bolo potrebné navýšiť poplatok za autobus. Za pochopenie ďakujem.


V piatok 1.4.2022 "Deň naopak" žiaci sa stanú učiteľmi a zároveň vrámci tohto dňa si žiaci prinesú učebnice v niečo inom než v školskej aktovke-fantázii sa medze nekladú. 


Planetárium Prešov
Dňa 24.3. 2022 by sme mohli navštíviť PLANETÁRIUM V PREŠOVE. Potrebujem zistiť záujem. Do 10.3. mi prosím napíšte, či máte záujem- emailom alebo do žiackej. Ďakujem.

Od 7.3.2022 sa obnovuje činnosť krúžkov na škole.
DETI DEŤOM
V dňoch 7.3. - 9.3.2022 priebeha na škole dobrovoľná zbierka hračiek pre deti na Ukrajine. Prines možno hračky čisté, funkčné a nepoškodené do našej triedy. 

 

Február

Dôležitý oznam

Vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu, a prudko sa zhoršujúci zdravotný stav žiakov a zamestnancov školy, vydáva riaditeľ školy nasledujúce ROZHODNUTIE:

V dňoch štvrtok 17.2.2022 a piatok 18.2.2022 prechádzajú všetci žiaci školy na DIŠTANČNÉ vzdelávanie. Na dané dni sú všetci z obedov odhlásení.

Nástup do školy - pondelok 28.2.2022 - po jarných prázdninách. Pred nástupom majú rodičia povinnosť predložiť Prehlásenie o bezpríznakovosti (Edupage, alebo vytlačené).Odporúčam všetkým rodičom, aby v nedeľu pred nástupom vykonali žiakom domáci atg test a v prípade pozitivity to ihneď oznámili svojmu triednemu učiteľovi a nasledujúci deň ošetrujúcemu lekárovi.!!!

Preberanie ag samotestov pre žiakov - utorok 15.2. a streda 16.2.2022 - 14.00 - 16.30 hod. v hlavnej budove školy !!! Pavolko

MATEMATICKÝ KLOKAN
Najväčšia medzinárodná matematická súťaž. Prihlásiť sa treba do 4. marca 2022, súťažíme 11. apríla 2022.
Štartovné 5 eur. Viac informácii o súťaži na : matematickyklokan.sk
Školský semafor - aktualizovaný 04.02.2022

-zrušená povinnosť používať respirátor - žiaci a zamestnanci môžu používať rúško

-okrem PCR a ATG testu z MOM platia aj výsledky domáceho ATG testu

-karanténa pre nezaočkované osoby - 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou

Výnimky z karantény:

1. kompletne zaočkovaní a zároveň majú posilňovaciu dávku

2. Čestné prehlásenie, že žiak bol pozitívne testovaný a absolvoval izoláciu   Vyhlásenie o pozitivite  (klik)

3. Potvrdenie z MOM, alebo PCR, že žiak bol pozitívne testovaný a Čestné prehlásenie rodiča, že absolvoval izoláciu.  Vyhlásenie o výnimke z karantény  (klik)

Príklad: ak sa v triede vyskytne pozitivita, trieda nastupuje do karantény s výnimkou plne zaočkovaných, prekonaných. Na uplatnenie výnimky treba predložiť Čestné vyhlásenie rodiča, že za posledných 180 dní bolo dieťa pozitívne testované (platí aj atg domáci test) a zároveň dieťa absolvovalo izoláciu  

- po návrate z karantény, izolácie rodič predkladá Potvrdenie o bezpríznakovosti a dieťa nad 6 rokov musí používať 5 dní respirátor     Vyhlásenie o bezpríznakovosti   (klik)

- pri nástupe do školy sa odporúča vykonať deň pred nástupom domáci atg test

- 10 dní po prekonaní COVIDu sa neodporúča telesná aktivita 10 dní

- OČR - rodič má nárok na OČR ak riaditeľ školy, alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov

- Rodič môže žiadať o OČR priamo na web sídle Sociálnej poisťovne https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadosti-o-ocr

Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

- ak rodič poruší karanténu a pošle dieťa do školy, resp. na inú mimoškolskú činnosť dopúšťa sa priestupku (§56 ods. 1 písm. k, Zák. 355/2007)

Január

V dňoch 18.1. (utorok) a 19.1.2022 (streda) v čase 14.00 - 16.30 hod. v hlavnej budove školy si môžu rodičia prevziať ďalších 5 ks atg samotestov pre svoje deti.
Vzhľadom k tomu, že pohyb cudzích osôb v budovách školy je zakázaný, prosím dodržujte stanovené termíny a časy preberania testov a nedožadujte sa vydania testov v inom termíne.
Dodržujte prosím epidemiologické opatrenia ROR.
Ďakujem za porozumenie.


 • ODPORÚČANIE pre žiakov - pred nástupom do školy otestovať domácimi samotestami. 
 • POVINNE! každý žiak potvrdenie o bezpríznakovosti (Edupage)
 • Rúško - povinné pre všetkých vo výchovno-vzdelávacom procese (okrem RÚVZ stanovených výnimiek)
 • Vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu.
 • Všetky skupiny budú normálne delené, resp. spájané.
 • ŠKD bude takisto prebiehať v bežnom režime, vrátane rannej a popoludňajšej služby (06.30 - 17.00 hod.)
 • Záujmové útvary interné - zatiaľ nie.
 • CVČ + externé ZÚ (basketbal a strelectvo) - áno.
 • NBV/ETV - riadne vyučovanie
 • Tí, ktorí ste tak ešte neurobili, prosím, nezabudnite na poplatok za ŠKD za mesiac január!

 • December

  Vianočné prázdniny: 18. december 2021 až 7. január 2022.
  Aj v roku 2022 majú rodičia nárok na dotáciu obedov (obedy zadarmo) a školských potrieb.
  Podmienky:
  - potvrdenie o hmotnej núdzi
  - potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
  - čestné vyhlásenie, že rodič nebude poberať v roku 2022 daňový bonus na dieťa .
  K poberaniu dotácie je potrebné splniť aspoň jednu z vyššie menovaných podmienok. Aspoň jedno z predmetných potvrdení je nevyhnutné doručiť do školy najneskôr do 14.12.2021- kancelária zástupcu riaditeľa školy.
  Ďalší termín preberania ATG testov pre žiakov :
  Termín: streda, štvrtok 8.12., 9.12. 
  Čas: 14:00- 16:30
  Miesto: hlavná budova školy

  Dopravné sa vypláca v dňoch 7., 8., 9.12.

  November

  Vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič odovzdáva pri absencii žiaka 3 a viac dní.

  Dňa 8.12. sa uskutoční školské kolo matematickej Pytagoriády. V prípade záujmu je potrebné to nahlásiť mne v pondelok 29.11., aby boli žiaci prihlásení do súťaže. Ďakujem.

  Krabice plné lásky
  Tak ako aj pred rokom aj tento rok je tu akcia Krabice plné lásky, ktoré sú určené pre osamelých seniorov žijúcich v domovoch. Krabica musí byť označená pre koho je určená(deduško, babička), má byť obalená v darčekovom papieri, spodok zvlášť a vrch zvlášť. Pripájam link s podmienkami, čo sa môže- nemôže dať do krabice: https://www.kolkolasky.sk/o-nas/
  Krabice budeme v triede zberať od 1.12. do 10.12. Verím, že sme všetci solidárni a aktívne spolu podporíme túto akciu.
  Vianočná burza kníh- ZRUŠENÉ 
  AK máte doma nepotrebnú knihu, môžete ju priniesť do školy. Tieto knihy budú umiestnené v školskej knižnici a v decembri sa uskutoční Vianočná burza kníh, kde si žiaci budú môcť kúpiť tieto knihy za symbolické ceny .
  Prosím rodičov, ktorí si ešte neprebrali samotesty(10ks) pre svoje dieťa, aby tak čím skôr urobili v riaditeľni školy. Ďakujem.  SEPTEMBER


  Na zasadnutí triednych dôverníkov, ktoré sa uskutočnilo pred RZ, sa za našu triedu zúčastnila pani Tarkuličová.Na zasadnutí bolo schválené:

  1.Schválenie výšky finančného príspevku do fondu RZ

  - 1. dieťa - 20 €

  - 2. a ďalšie deti - 0 €

  - sirota, polosirota - 0 €

  - žiak/čka v hmotnej núdzi - 0 €

  2.Schválenie príspevku do škodového depozitu

   - návrh - každé dieťa bez výnimky - 2 €  

   

  Rodičovské združenie

  Milí rodičia!
  V stredu 29.9. 2021 o 17:00 sa uskutoční triedne rodičovské združenie v našej triede 4.C. Teším sa na Vašu účasť.    tr. uč. Kukučová

  PREBERANIE AT SAMOTESTOV

  Termín: 22.9. a 23.9.2021

  Čas: 14.00 - 16.30 hod.

  Kde: vchod do hlavnej budovy školy

  Podmienky: rúško a vlastné pero- AT testy môžu prebrať iba zákonní zástupcovia žiakov, oproti podpisu- do budovy vstupuje iba jeden zákonný zástupca- nárok na AT samotestovacie balíčky majú iba tí zákonní zástupcovia, ktorí prejavili záväzný záujem. Návod na použitie bude zverejnený na web stránke školy a na FB profile školy.

  Mgr. S.Pavolko-riaditeľ školy

  Poplatok za Pracovnú učebnicu z Anglického jazyka je 7,50 eur. 


  Vyhlásenie o bezpríznakovosti

  Od 13.09.2021 bude okres Michalovce v Covid semafore označený oranžovou farbou. Z toho vyplýva povinnosť rodičov predložiť Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Môžete tak urobiť prostredníctvom Edupage, alebo dané Vyhlásenie vytlačiť (viď príloha), podpísať a dieťa ho prinesie v pondelok 13.09.2021 do školy a odovzdá triednej učiteľke. Následne tá istá povinnosť vyplýva aj keď dieťa nie je v škole viac ako tri dni. Do počtu vymeškaných troch dní sa zarátava aj sobota a nedeľa, t.j. ak dieťa chýba v piatok, tak je povinnosťou rodiča preukázať bezpríznakovosť najneskôr v pondelok, alebo v iný deň pri nástupe dieťaťa do školy.


  VZDELÁVACIE POUKAZY

  Dnes dostávali žiaci v škole Vzdelávacie poukazy. Prosím podpísať a v pondelok doniesť do školy. Ďakujem.

  Záujmové útvary

  Ponuka Záujmových útvarov (krúžkov) v šk. roku 2021/22 (viď príloha). Záujem hláste u príslušných učiteľov. Basketbal, Gymnastika, Tanečné štúdio DIVAS - prostredníctvom triednej učiteľky hlásiť u riaditeľa. Strelecký klub a Aikido - priamo u p. Kistyho a p. Tomka na tréningu v malej telocvični. Strelectvo a Aikido - podmienky, financie priamo s trénermi. Tieto aktivity fungujú v rámci športových klubov, nie školy. Mgr. S. Pavolko-riaditeľ školy

  Záujmové útvary(krúžky)

   
  Každý piatok vrámci ŠKD majú žiaci možnosť ísť si kúpiť niečo do školského bufetu. Kto chce môže si tento deň doniesť peniaze, je to dobrovoľné- nie povinné.

  STUPNICA HODNOTENIA

  Hodnotenie diktátov                                                       Stupnica hodnotenia (testy, písomky)
  0- 2 chyby = 1                                                                   Stupeň 1: 100% - 90%

  3 -4 chyby = 2                                                                  Stupeň 2: 89 % - 75%

  5- 7 chýb = 3                                                                     Stupeň 3: 74% -50%

  8- 10 chýb = 4                                                                    Stupeň 4: 49% -30%

  11 a viac = 5                                                                        Stupeň 5: 29% - 0%

  © 2019
  Vytvorené službou Webnode
  Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky