Oznamy

Január

V dňoch 18.1. (utorok) a 19.1.2022 (streda) v čase 14.00 - 16.30 hod. v hlavnej budove školy si môžu rodičia prevziať ďalších 5 ks atg samotestov pre svoje deti.
Vzhľadom k tomu, že pohyb cudzích osôb v budovách školy je zakázaný, prosím dodržujte stanovené termíny a časy preberania testov a nedožadujte sa vydania testov v inom termíne.
Dodržujte prosím epidemiologické opatrenia ROR.
Ďakujem za porozumenie.


 • ODPORÚČANIE pre žiakov - pred nástupom do školy otestovať domácimi samotestami. 
 • POVINNE! každý žiak potvrdenie o bezpríznakovosti (Edupage)
 • Rúško - povinné pre všetkých vo výchovno-vzdelávacom procese (okrem RÚVZ stanovených výnimiek)
 • Vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu.
 • Všetky skupiny budú normálne delené, resp. spájané.
 • ŠKD bude takisto prebiehať v bežnom režime, vrátane rannej a popoludňajšej služby (06.30 - 17.00 hod.)
 • Záujmové útvary interné - zatiaľ nie.
 • CVČ + externé ZÚ (basketbal a strelectvo) - áno.
 • NBV/ETV - riadne vyučovanie
 • Tí, ktorí ste tak ešte neurobili, prosím, nezabudnite na poplatok za ŠKD za mesiac január!

 • December

  Vianočné prázdniny: 18. december 2021 až 7. január 2022.
  Aj v roku 2022 majú rodičia nárok na dotáciu obedov (obedy zadarmo) a školských potrieb.
  Podmienky:
  - potvrdenie o hmotnej núdzi
  - potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
  - čestné vyhlásenie, že rodič nebude poberať v roku 2022 daňový bonus na dieťa .
  K poberaniu dotácie je potrebné splniť aspoň jednu z vyššie menovaných podmienok. Aspoň jedno z predmetných potvrdení je nevyhnutné doručiť do školy najneskôr do 14.12.2021- kancelária zástupcu riaditeľa školy.
  Ďalší termín preberania ATG testov pre žiakov :
  Termín: streda, štvrtok 8.12., 9.12. 
  Čas: 14:00- 16:30
  Miesto: hlavná budova školy

  Dopravné sa vypláca v dňoch 7., 8., 9.12.

  November

  Vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič odovzdáva pri absencii žiaka 3 a viac dní.

  Dňa 8.12. sa uskutoční školské kolo matematickej Pytagoriády. V prípade záujmu je potrebné to nahlásiť mne v pondelok 29.11., aby boli žiaci prihlásení do súťaže. Ďakujem.

  Krabice plné lásky
  Tak ako aj pred rokom aj tento rok je tu akcia Krabice plné lásky, ktoré sú určené pre osamelých seniorov žijúcich v domovoch. Krabica musí byť označená pre koho je určená(deduško, babička), má byť obalená v darčekovom papieri, spodok zvlášť a vrch zvlášť. Pripájam link s podmienkami, čo sa môže- nemôže dať do krabice: https://www.kolkolasky.sk/o-nas/
  Krabice budeme v triede zberať od 1.12. do 10.12. Verím, že sme všetci solidárni a aktívne spolu podporíme túto akciu.
  Vianočná burza kníh- ZRUŠENÉ 
  AK máte doma nepotrebnú knihu, môžete ju priniesť do školy. Tieto knihy budú umiestnené v školskej knižnici a v decembri sa uskutoční Vianočná burza kníh, kde si žiaci budú môcť kúpiť tieto knihy za symbolické ceny .
  Prosím rodičov, ktorí si ešte neprebrali samotesty(10ks) pre svoje dieťa, aby tak čím skôr urobili v riaditeľni školy. Ďakujem.  SEPTEMBER


  Na zasadnutí triednych dôverníkov, ktoré sa uskutočnilo pred RZ, sa za našu triedu zúčastnila pani Tarkuličová.Na zasadnutí bolo schválené:

  1.Schválenie výšky finančného príspevku do fondu RZ

  - 1. dieťa - 20 €

  - 2. a ďalšie deti - 0 €

  - sirota, polosirota - 0 €

  - žiak/čka v hmotnej núdzi - 0 €

  2.Schválenie príspevku do škodového depozitu

   - návrh - každé dieťa bez výnimky - 2 €  

   

  Rodičovské združenie

  Milí rodičia!
  V stredu 29.9. 2021 o 17:00 sa uskutoční triedne rodičovské združenie v našej triede 4.C. Teším sa na Vašu účasť.    tr. uč. Kukučová

  PREBERANIE AT SAMOTESTOV

  Termín: 22.9. a 23.9.2021

  Čas: 14.00 - 16.30 hod.

  Kde: vchod do hlavnej budovy školy

  Podmienky: rúško a vlastné pero- AT testy môžu prebrať iba zákonní zástupcovia žiakov, oproti podpisu- do budovy vstupuje iba jeden zákonný zástupca- nárok na AT samotestovacie balíčky majú iba tí zákonní zástupcovia, ktorí prejavili záväzný záujem. Návod na použitie bude zverejnený na web stránke školy a na FB profile školy.

  Mgr. S.Pavolko-riaditeľ školy

  Poplatok za Pracovnú učebnicu z Anglického jazyka je 7,50 eur. 


  Vyhlásenie o bezpríznakovosti

  Od 13.09.2021 bude okres Michalovce v Covid semafore označený oranžovou farbou. Z toho vyplýva povinnosť rodičov predložiť Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Môžete tak urobiť prostredníctvom Edupage, alebo dané Vyhlásenie vytlačiť (viď príloha), podpísať a dieťa ho prinesie v pondelok 13.09.2021 do školy a odovzdá triednej učiteľke. Následne tá istá povinnosť vyplýva aj keď dieťa nie je v škole viac ako tri dni. Do počtu vymeškaných troch dní sa zarátava aj sobota a nedeľa, t.j. ak dieťa chýba v piatok, tak je povinnosťou rodiča preukázať bezpríznakovosť najneskôr v pondelok, alebo v iný deň pri nástupe dieťaťa do školy.


  VZDELÁVACIE POUKAZY

  Dnes dostávali žiaci v škole Vzdelávacie poukazy. Prosím podpísať a v pondelok doniesť do školy. Ďakujem.

  Záujmové útvary

  Ponuka Záujmových útvarov (krúžkov) v šk. roku 2021/22 (viď príloha). Záujem hláste u príslušných učiteľov. Basketbal, Gymnastika, Tanečné štúdio DIVAS - prostredníctvom triednej učiteľky hlásiť u riaditeľa. Strelecký klub a Aikido - priamo u p. Kistyho a p. Tomka na tréningu v malej telocvični. Strelectvo a Aikido - podmienky, financie priamo s trénermi. Tieto aktivity fungujú v rámci športových klubov, nie školy. Mgr. S. Pavolko-riaditeľ školy

  Záujmové útvary(krúžky)

   
  Každý piatok vrámci ŠKD majú žiaci možnosť ísť si kúpiť niečo do školského bufetu. Kto chce môže si tento deň doniesť peniaze, je to dobrovoľné- nie povinné.

  STUPNICA HODNOTENIA

  Hodnotenie diktátov                                                       Stupnica hodnotenia (testy, písomky)
  0- 2 chyby = 1                                                                   Stupeň 1: 100% - 90%

  3 -4 chyby = 2                                                                  Stupeň 2: 89 % - 75%

  5- 7 chýb = 3                                                                     Stupeň 3: 74% -50%

  8- 10 chýb = 4                                                                    Stupeň 4: 49% -30%

  11 a viac = 5                                                                        Stupeň 5: 29% - 0%

  © 2019
  Vytvorené službou Webnode
  Vytvorte si webové stránky zdarma!