Prebrané učivo a domáce úlohy


Pondelok 24.1.

SJ- Kontrola D.ú., PZ s.24/6, s.25/Vetný rozbor. U s.47/5 ústne, 6a) písomne, 7 ústne, s.48/8 písomne, 10a) b) ústne. D.ú. d.49/16 a) b).

MAT- PZ 2 s.1/3, s.2/hore v okienkach vysvetlenie postupov počítania, 1. úloha, 2.úloha. D.ú. s.2/2 dokončiť, kto nestihol, 4, 5.

Piatok 21.1.

SJ- U s.46/Spodobovanie spoluhlások na konci slov- 1 ústne, 2a) ústne, do zošita napísať poučka z prvého rámčeka, 3 písomne, 4 ústne. D.ú. PZ s.24/5, 7. 

MAT- PZ 2 s.1/hore v okienkach vysvetlené dva spôsoby sčítania, 1. úloha, 2. úloha. D.ú. U s.30/1, 6- do malého zošita.

Štvrtok 20.1.

SJ- Zopakovanie spodobovanie, rozdelenia spoluhlások, U s. 44/9. PZ s.25/2, 3. D.ú. PZ s.25/4, 5.

MAT- PZ s.63/1, 2, 3, 4, 5, 6- samostatná práca na známky. ZAJTRA 21.1. doniesť PZ časť 2.

VLA- PU s.51/Kvíz, 7, Zaujímavosť, s.52/Povanie na výlet, s.53/Turiec- čítanie textu a ukazovanie na mape, 2, s.54/Kvíz, 6, 7. s.55/Pozvanie na výlet. s.56/Malá Fatra a Veľká Fatra- čítanie textu a ukazovanie na mape, 2, s.57/Kíz, 6 7, s.58/ Pozvanie na výlet.  D.ú. s.54/4, s.57/5. Naučiť sa ukazovať zemepisné názvy na mape z Turca a Malej a Veľkej Fatry.

ČÍT- D.ú. Mimočítankové čítanie s.26/Modrá planéta

Streda 19.1.

MAT- U s.28/, s.29/1. Opakovať sčítanie a odčítanie trojciferného s dvojciferným číslom.

ČÍT- Mimočítankové čítanie s.25/7, 8, 9, 10, 11, 12. D.ú. s.26, 27/Modrá planéta.

Utorok 18.1.

MAT- PZ s.62/1, 2, 3, 4, 5. D.ú. dokončiť, kto nestihol s.62/1, 2.

SJ- U s. 43/5 ústne, 6 ústne. PZ s.25/1. D.ú. naučiť sa párové znelé a párové neznelé spoluhlásky, U s.44/Opakujme si- písomne.

ČÍT- Mimočítankové čítanie s.25/1, 2, 3, 4, 5, 6. D.ú. čítať s.24, 25.

VLA- PU s.49/Pozvanie na výlet, s.50/Liptov- čítanie textu a vyhľadávanie zemepisných názvov(tmavá farba) na mape. D.ú. s.51/4, 5, naučiť sa ukazovať na mape zemepisné názvy z tém: Tatry, Poprad s okolím, Nízke Tatry, Liptov. 

Pondelok 17.1.

SJ- U s.41/Spodobovanie čítanie textu- úlohy pod textom, 1.úloha, 2 a, s.42/1, s.43/3 a, 4 a.  D.ú. PZ s.23/4.

MAT- PZ s.61/1, 3, 4, 5. D.ú. PZ s.61/2

Piatok 14.1.

SJ- Precvičovanie vybraných slov s, v, z pred diktátom. PZ s.23/1, 2. D.ú. PZ s.23/2- dokončiť, 3. V pondelok píšeme kontrolný diktát zameraný na vybr. slová po s, v, z.

MAT- PZ s.60/hore- vysvetlenie sčítania s pomocou rozkladu druhého sčítanca, 1, 2, 3, 4, 5. D.ú. dokončiť s.60, kto nestihol, precvičovať sčítanie a odčítania do 1000.

Štvrtok 13.1.

SJ- PZ s.22/4, 5, U s.40/4 písomne. D.ú. s.40/B.

MAT- PZ s.59/1, 2, 3, 5. Dobrovoľná D.ú. s.59/4- počítanie s kalkulačkou.

VLA- PU s.46/Pozvanie na výlet, s.47/Nízke Tatry text- hľadanie na mape, 2, s.48/Kvíz, 5, 7, Zaujímavosť. D.ú. s.48/4, naučiť sa nájsť zemepisné názvy z textu na mape- skúšanie na známky.

ČÍT- Mimočítankové čítanie s.23/5, 6, 7. D.ú. s.24, 25/U starkého na dedine- čítať celý text.


Streda 12.1.

MAT- PZ s.58/1, 2, 3, 4,5. D.ú. dokončiť, kto  nestihol.
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.23/1, 2, 3, 4. D.ú. s.22/Hádaj, kto som. 

Utorok 11.1.

Dnes dostali žiaci Žiadosti/Návratky - Záujem o samotestovacie Ag balíčky( žiacka knižka). Prosím vyplňte a zajtra ich potrebujem naspäť.Ďakujem.

SJ- Prezentácia Vybrané slová po z, kontrola d.ú. PZ s.22/1, riešenie úloh 2,3. D.ú. U s.40/Diktát- píšu do zošita- nadiktovať, opraviť a slová s chybou napísať ešte raz správne.
MAT- PZ s.57/2, 3, 4, 5. D.ú. dokončiť, kto nestihol s.57/4, 5.
ČÍT- D.ú. Mimočítankové čítanie s.22/Hádaj, kto som- čítať s porozumením.
VLA- PU s.42/5, 6, 7, Zaujímavosť, s.43/Pozvanie na výlet, s. 44/ Poprad s okolím- čítanie textu a ukazovanie na výseku mapy- tmavo vyznačené slová. s.45/ Kvíz, 7. D.ú. s.45/4, 6, naučiť sa ukazovať na mape tmavo vyznačené pojmy z tém: Tatry a Poprad s okolím- na ďalšej hodine skúšam.                    Žiaci, ktorí nepísali písomku z témy Slovensko v minulosti a dnes, napíšu si ju v utorok 18.1. Dávam tu prezentáciu na zopakovanie:   Slovensko v minulosti...

Pondelok 10.1.2022

SJ- U s.39/2, s.40/3.  D.ú. PZ s.22/1, kto nespravil domácu úlohu za december U s.39/1 spraví si ju dnes.
MAT- PZ s.56/1, 2, 3, 5. D.ú. s.57/1, dobrovoľná s.56/4.

Ďakujem všetkým, ktorí priniesli krabice plné lásky pre seniorov.

Štvrtok 16.12.

Zajtra si žiaci do školy nenosia učebnice, donesú si peračník, desiatu a čip na obed.
MAT- PZ s.552, 3, 4, 5.  U. s.26/žltý rámček- vysvetlenie princípu odčítania. D.ú. U s.26/6- napísať do zošita a počítame spôsobom, ktorý máme v žltom rámčeku.
SJ- písania písomky na VS po v. PZ s.21/6, 7, Vetný rozbor. U s.39/Vybrané slová po z, prečítanie vybraných slov a vysvetlenie významu, prečítanie textu Cencúlik, riešenie úloh pri modrých bodkách. D.ú. U s.39/1 písomne.
VLA- PU s.41/2, s.42/3, 4, Kvíz. Naučiť sa informácie z textu na s.41, vedieť ukázať na mape. Žiaci si na hodiny majú nosiť mape, ktoré dostali na zač. šk. roka. V prípade straty, je potrebné zakúpiť novú mapu.
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.21/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Streda 15.12.

MAT- U s.26/ Sčítanie a odčítanie do 1000 s prechodom cez základ 10- žltý rámček- vysvetlenie princípu počítania, 1 úloha- do zošita počítanie s rozkladom(ako v žltom rámčeku). PZ s.55/1.

ČÍT- s.20/Dobrú noc, Mesiac- čítanie na známky, s.21/1, 2.

Utorok 14.12.

ANJ- naučiť sa slovíčka z pracovného listu: Free time activities   prvé dve strany sú nadoplnenie, ďalšie dve strany sú na skontrolovanie správnosti riešenia.

MAT- PZ s.17/1, 2, 3, 4.

SJ- U s.37/9 pís., 10a) ústne, 11 ústne, PZ s.20/4, s.21/5. D.ú. U s.38/13 a) b) písomne. Zopakovať vybrané slová po v, štvrtok písomka.

ČÍT- D.ú. Mimočítankové čítanie s. 20/Dobrú noc , Mesiac!

VLA- Písanie písomnej práce. PU s.40/Od Tatier k Dunaju, s.41/Tatry- čítanie textu a hľadanie na mape. D.ú. naučiť sa informácie z textu a vedieť ich ukazovať na mape.

Pondelok 13.12.

SJ- U s.36/5a) písomne b) písomne, 6a) ústne, 7 ústne, s.37/prečítať a naučiť sa dvojice slov (oranžovú tabuľku). PZ kontrola D.ú.- 1, 2, riešili sme 3 úlohu. D.ú. U s.37/8 písomne.

MAT- Geometria PZ s.15/3, 4, s.16/1, 2.


Piatok 10.10.

MAT- Písanie písomnej práce z geometrie. PZ s.15/1 ak mám dĺžku v hornom riadku udanú v dvoch jednotkách dĺžky, v druhom riadku píšem dvojnásobok premenený v menšej jednotke dĺžky),2. D.ú.napíše, kto nestihol PZ s.15/1, 2.

SJ- Prezentácia Vybrané slová po v- pomôcka na zapamätanie VS- Vydra sa vyskytuje vo vode, vlci vyjú pri neďalekej vyhni, kde dievčatá výskajú a výr má zvyk vysoko vyletieť a vykať vyžle. U s.36/3a) ústne, b) písomne, 4 písomne. PZ s.20/1, 2. D.ú. dokončí, kto nestihol PZ s.20/1, 2. 

ANJ- napísať do zošita slovíčka s.42 a 44(activities after school)+ naučiť sa ich. Prac.zošit s.42(celá).

Štvrtok 9.12.

ANJ- Prečítať text na s.40/učebnica, prac.zošit s.40,41. D.ú. zopakovať UNIT 5 zajtra píšu test.

SJ- Písanie písomky(chýbajúci si napíšu po návrate do školy). U s.34/C písomne. Vybrané slová po v s.35/vysvetlenie významu jednotl. vybr. slov, text, úlohy pri modrých bodkách, 1 ústne, s.36/predpony vy-, vý- , 2 úloha ústne. D.ú. s.35/1 písomne. Naučiť sa vybrané slová po v.

MAT- Precvičovanie rysovania geom. útvarov v štvorcovej sieti, U s.74/4, 8, 77/2, s.78/3, s.79/2. D.ú. zajtra písomka- zopakovať rysovanie geom. útvarov, výpočet obvodu geom. útvarov. DONIESŤ 3 OSTRÚHANÉ CERUZKY A PRAVÍTKO.

VLA- PU s.39/4, 5. Opakovanie tem. celku Slovensko v minulosti a dnes    PREZENTÁCIA            D.ú. zopakovať od s.16 po s.39- na budúcu hodinu písomka z tohto tem.  celku.

ČÍT- Mimočítankové čítanie s.18/Holubia sila- čítanie textu, s.19/1, 2, 3, 4, 5. D.ú. dokončiť, kto nestihol s.19/5, čítať text na s.20/Dobrú noc, Mesiac.

Streda 8.12.

MAT- Vypracuj úlohy do čistého zošita z geometrie U s.74/2, 3, 5, 9, s.77/8.  NOSIŤ ČISTÝ ZOŠIT NA GEOMETRIU.

Zajtra písomka z vybraných slov po s.

Utorok 7.12.

MAT- PZ Geometria s.12/3. U s.81/Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek, Násobok dĺžky úsečky- prečítať si žlté rámčeky. PZ s.13/1, 2, 3, s.14/1, 2. D.ú. s.14/2-dokončiť, s.14/3.

SJ- U s.34/A. PZ s.19/5, 7. D.ú. PZ s.19/5b), U s.34/Opakujme si. Zopakovať vybrané slová po s, štvrtok písomka.

VLA- PU s.36/4, Kvíz, 5, s.37/6, Zaujímavosť, 7, s.38/1, 3. D.ú. s.38/3- zistiť rok narodenia rodičov a starých rodičov. Opakovať si vedomosti od s.16 po s.37.

ANJ- naučiť sa slovíčka kniha s.38, 39. D.ú. prečítať pesničku na s.38, pracovný zošit s.38, 39.

Piatok 3.12.

SJ- PZ s.18/1, 2, 3, 4, s.19/4, U s.34/9 ústne. D.ú. U s.34/Diktát- nadiktovať, opraviť, chybné slová napísať ešte raz.

MAT-  U s.79/žltý rámček - trojuholník a jeho vlastnosti, PZ s.11/2, 3, 4(28 trojuholníkov, 5 štvorcov, 30 trojuholn., 9 štvorcov, 44 trojuholn., 13 štvorc.). U s.80/žltý rámček- mnohouholníky, 1 úloha. PZ s.12/1. D.ú. PZ s.12/1 dokončiť, 2 úloha.

ANJ- vypracovať PL- klik: PL ANJ    . Do zošita napísať slovíčka  What- čoWhen- kedy. D.ú. pracovný zošit s.37/celá.

Štvrtok 2.12.

ANJ- žiaci sa momentálne nedelia do skupín, ale majú spolu s p.uč. Javorskou

-prečítať text na s.36

-napísať slovíčka do zošita: art = výtvarná výchova, maths = matematika, english = angličtina, science = veda, PE = telesná výchova, music = hudobná výchova

D.ú. prac.zošit s.36/3

MAT- PZ geometria s.10/4, U s.77/žltý rámček-štvorec a jeho vlastnosti, úloha 1 a prečítať vety v žltých rámčekoch na tejto strane, s.78/žltý rámček - obdĺžnik a jeho vlastnosti, 1 úloha, dole žltý rámček.

SJ- U s. 33/4a)ústne,  6 ústne, 7 písomne.

VLA- Čítanie domácej úlohy- zaujímavosti o Slovensku v 20.storočí, s.34/Príbeh o holubici mieru, s.35/Slovensko dnes- prečítať celú stranu, 2 úloha, s.36/vysvetlenie rozdelenie Slovenska+ susedné štáty- mapa hore, 3 úloha. D.ú. dokončiť s.36/3

ČÍT- D.ú. s.18/Holubia sila- čítať celý text.


Streda 1.12.

MAT- Zopakovanie výpočtu  obvodu pri rôznych geometrických tvaroch. Geometria s.10/1, 2. D.ú. s.10/3

ČÍT- Mimočítankové čítanie s.16, 17 V mestskej knižnici- riešenie úloh- s.17/2, 3, 4, 5.

Utorok 30.11.

MAT- U s.76/1 do zošita, 2. PZ Geometria 9/2, 3.
SJ- U s.32/ vybrané slová- vysvetlenie, text Prečo  človek chová mačky?, riešenie úloh pod textom, 1 ústne, 2 ústne, s.33/3 písomne. D.ú. s.33/5.
ČÍT-Mimočítankové čítanie s.16- čítanie s.17/1 úloha.
VLA- PU s.33/3, Kvíz, 5, 6, Zaujímavosť, s.34/8. D.ú. s.33/7, s.34/9.

Pondelok 29.11.

MAT- PZ s.53. D.ú. s.54(majú celý týždeň na vypracovanie. Od zajtra ideme na geometriu- priniesť aspoň 2 zastrúhané ceruzky a pravítko.
SJ- Písanie diktátu. PZ s.15/2, s.16/7, 8, s.17/9, Vetný rozbor. D.ú s.15/3, s.17/10.


Piatok 26.11.
SJ-Písanie písomnej práce z vybr. slov po r. U s.31/14, 15. Precvičovanie vybr. slov po p a r pred diktátom. D.ú. U s.31/Diktát- nadiktovať, opraviť. V pondelok napíšeme diktát zameraný na vybr. slova po p,r.
MAT- PZ s.51/4, 5, s.52/1, 2, 3. D.ú. s.52/4, 5, 6.

Štvrtok 25.11.

SJ- Opakovanie vybraných slov, PZ s.16/4, 5, 6. D.ú. zopakovať vybrané slová po r- zajtra písomka. V pondelok diktát z vybraných slov po p, r.
MAT- PZ s.50/3, 4, s.51/1, 2, 3.
VLA- PU s.30/6, 31/9, Príbeh o Adele Ostroluckej, s.32/Slovensko v 20.storočí- 1, text, 2.
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.15/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D.ú. s.16, 17/ V mestskej knižnici- čítať.

Streda 24.11.

MAT- PZ s.49/3, 4, 5.s.50/1, 2.
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.12- čítanie na známky. D.ú. s.14/ Zem: Príbeh o jej vnútre- čítať s porozumením 3krát.

Utorok 23.11.

SJ- Opakovanie významu niektorých vybraných slov(ryha, kryha, ryk, rýdzi, rým, rysavý, prýšti), U s.30/Kryštál, Krištáľ- do zošita napísať význam týchto slov, s.30/11 písomne, s.31/12a) písomne, D.ú. s.31/13

MAT- PZ s.48/1, 2, 3, 4, 5, 6. D.ú. PZ s.49/1, 2 - kto, nestihol.

ČÍT- Mimočítankové čítanie s.13/1-7 úloha.
VLA- Ústne zopakovanie učiva Ľudovít Štúr a spisovný jazyk, PU s.30/3, Kvíz, 5. D.ú. s.31/7. 

Pondelok 22.11.

SJ- U s.28/2 ústne, s.29/3 písomne, 4a) ústne, Rým-Rím- prečítanie významu, 5 a) ústne, Rysavý- Ryšavý, 7 ústne, s.30/8 ústne, Torysa, Korytnica- vypočutie piesne z 9. úlohy, PZ s.15/1. D.ú. PZ  s.15/1 dokončiť, kto nestihol
MAT- PZ s.47-celá strana.

Piatok 19.11.

SJ- písanie písomky z vybraných slov po p. Učebnica s.28/Vybrané slová po r- prečítanie slov a vysvetlenie významu, čítanie básne Lodičky, riešenie úloh pod básňou. D.ú. s.28/1 prepísať slová do zošita a správne doplniť i/y. 
MAT- PZ s.45/4, 5, s.46/2, 4, 5. D.ú. s.46/1, 3. 

Štvrtok 18.11.

SJ- Opakovanie vybraných slov po p, práca na PL. Zajtra písomka z vybraných slov po  p.

MAT- PZ s.44/1, 2, 3, 4, 5, s.45/1. D.ú. s.45/2, 3.
VLA- Prezentácia Ľudovít Štúr. PU s.29/Ľudovít Štúr a spisovný jazyk-1, text, 2. D.ú. naučiť sa vedomosti z textu na s.29 o Ľudovítovi Štúrovi a spisovnom jazyku.
ČÍT- D.ú. Mimočítankové čítanie s.12/ V stodole.

Utorok 16.11.

SJ- PZ s.14/7, U s.27/A písomne.
MAT- PZ s.42/4, 5, s.43/1, 2, 3, 4, 5. D.ú. PZ s.43/4, 5 dokončiť, kto nestihol.
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.10-práca s textom, s.11/7, 8, 9, 10. D.ú. s.12/V sotodole- čítať s porozumením.
VLA- Písanie písomnej práce Mária Terézia, PU s.27/5, 6, Zaujímavosť, s.28/8. D.ú. s.28/7.

Pondelok 15.11.

SJ- U s.26/8 písomne, 11 ústne, PZ s.13/2, 3, Vetný rozbor, s.14/7. D.ú. PU s.14/5, 6.

Piatok 12.11,

SJ- U s.26/6 ústne, 7 ústne. PZ s.13/1 a) b). D.ú. s.27/Diktát- prosím nadiktovať, opraviť chyby a slova s chybou napísať ešte raz správne.
MAT- PZ Matematika s.39/3, 5, s.40/1, 2, 3, 4. 5. D.ú. s.40/2- dokončiť, kto nestihol, s.41/2.

Štvrtok 11.11. 

MAT- PZ Matematika s.38/1, 2, 3, 4(pozor násobenie má prednosť pred odčítaním), 5, s.39/1 a) b), 4. D.ú. PZ s.39/2, s.38/2-dokonči, kto nestihol.
SJ- Rozbor diktátu. U s.25/3 písomne, 4 ústne. D.ú. U s.26/10.
VLA- Práca na PL klik-  PL Mária Terézia   čítanie textu o Márii Terézii, vypracovávanie úloh súvisiacich s textom. Pracovná Učebnica s.27/ Kvíz, 4. D.ú. naučiť sa informácie o Márii Terézii z knihy a pracovného listu, na ďalšej hodine písomka.
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.10/Studenovodské vodopády, s.11/2, 3, 4, 5, 6

Streda 10.11.

MAT- písanie písomnej práce premena jednotiek.
ČÍT- písanie diktátu.

Utorok 9.11.

SJ- Písanie písomnej práce. U s.24/Vybrané slová po p- čítanie textu a riešenie úloh pod textom, 1. ústne, s.25/2. 
      D.ú. Učebnica s.25/5 písomne.
MAT- PZ Geometria s.9/1, 4 opakovanie premeny dĺžky na PL. Zajtra krátka písomka- premeny jednotiek dĺžky. 
ČÍT- Čítanka s.22/ Znašj prírody- čítanie textu. D.ú. Mimočítankové čítanie s.10/Studenovodské vodopády- čítať s porozumením aspoň trikrát.
VLA- s.26/Panovanie Márie Terézie-1, 2, s.27/3. D.ú. naučiť sa informácie z textu na s.26.

Pondelok 8.11.

SJ- Opakovanie vybraných slov po m- práca na PL, prezentácia. Zajtra písomka z VS po m, v stredu diktát VS po b, m.
MAT- PZ Geometria s.4/3, s.5/1, 2. Precvičovanie premeny jednotiek dĺžky-mm, cm, dm, m, km.


Dištančné vyučovanie

Piatok 5.11.

V pondelok 8.11. nástup do školy, nezabudnite mi poslať Vyhlásenie o bezpríznakovosti do Edupage alebo v pondelok v písomnej podobe. 
ANJ- skupina p.uč. Javorskej           
  • opakovanie slovnej zásoby - pracovný zošit str. 124,125,126 - obrázkový slovník - napísať k jednotlivým obrázkom slovíčka v angličtine 
SJ- PZ s.12/8 a) b), 9 a). D.ú. PZ s.12/9 b)nájdi na mape z vlastivedy, Učebnica s.23/C- prepíš vety do zošita.
MAT- PZ Geometria s.8/1, 2. D.ú. PZ s.8/4.

   

Štvrtok 4.11.

ANJ- skupina p.uč. Kločankovej
         Vypracovať strany 22 a 23 z pracovného zošita.
         skupina p.uč.Javorskej
         Pracovný list vytlačiť, vyplniť alebo napísať do zošita odpovede:  Prepositions of place   (klik)
SJ-  U s.58/Riešenie konfliktov-1, 2, 3, 4, 5 a) b) - ústne.
VLA- Prac. učebn. s.24/5, Zaujímavosť, s.25/7, 8, Povesť o Omarovi a Fatime. D.ú. vedieť porozprávať o Tatároch a Turkoch na území dnešného Slovenska s.23. 
MAT- U s.75/6 písomne do zošita.
ZAJTRA online VYUČOVANIE od 8:00 do 10:00.

Streda 3.11.

MAT- PZ Geometria s.6/2, 3, s.7/1, 2, 3. D.ú. s.7/3 dokončiť, kto nestihol.
ČÍT- Čítanka s.19/čarovanie so slovami- čítanie textu a rozbor textu. V zelenom rámčeku prečítanie definície umeleckej a vecnej literatúry, s.20/Pochabené zhuby- čítanie textu, riešenie úloh:1,2,3. Prečítanie zeleného rámčeka - Už vieme. D.ú. čítanie textu, pozor na čítanie tmavých slov, do zošita napísať 2 prirovnania napr. Pomalý ako...

Utorok 2.11.

MAT- PZ s.5/3, Učeb. s.75/Jednotky dĺžky, 1, 2, 3 ústne, PZ s.6/1. D.ú. zopakovať si z učebnice s.75 (žltý rámček) jednotky dĺžky a premenu medzi jednotlivými dĺžkami.
VLA- Prezentácia  Uhorsko  Prac.učebn. s.23/Tatári a Turci na území dnešného Slovenska, prečítať text a podčiarknúť informácie, ktoré sú nové, 2.úloha, s.24/3, Kvíz, 4. D.ú. naučiť sa informácie z textu na s.23.
SJ- U s.23/16- pomenuj vybraným slovom po m obrázky a napíš ich do zošita, Pomenujme si- písomne. D.ú. s.23/B písomne.
ANJ- skupina p.uč. Kločankovej
youtube.com pustiť si opakovane tento link a zopakovať si/naučiť sa z neho predložky miesta:
in = v     on = na    under = pod      in front of = pred     behind = za     next to = pri    vedľa       between = medziNepovinná úloha - kto sa naučí túto pesničku celú zaspievať, dostane jednotku
ANJ- skupina p.uč. Javorskej
  • kniha str. 26 / 1 - prečítať si dialóg a do zošita napísať frázy aj s prekladom:
  • What's this in English? - Čo je to po anglicky?
  • Speak more slowly, please. - Hovor pomalšie, prosím.
  • Can you spell it, please? - Môžeš to vyhláskovať, prosím?
  • prac.zošit str. 26 / 1 - doplniť slová z rámčeka
  • 26 / 2 - zoradiť slová do správneho poradia (nech si pomôžu cv.1)

Streda 27.10.

MAT- Geometria PZ s.4/2, 4, 5. Dobrovoľná D.ú. s.5/4.
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.9/2, 3.

Utorok 24.10.

SJ- U s.22/15 a) ústne b) písomne dve vety, PZ s.11/1, 4, s.12/5, 6. D.ú. U s.23/Diktát- prepis do zošita, PZ s.12/7.
MAT- Geometria s.2/6, s.3/1, 3, 4, s.4/1. D.ú. dokončiť s.4/1.  

ČÍT-  D.ú.s.8/Poznámky čítať s porozumením.

VLA- PU s.20/2, s.21/3, Kvíz, 4, Zaujímavosť, 6, s.22/7, 8, Povesť o Svätoplukových prútoch. D.ú. naučiť sa vedomosti o Veľkomoravskej ríši s.20.

Pondelok 23.10.

SJ- U s.22/Mykať- mihať, 12, 13 ústne, 14 ústne, do zošita napísať vysvetlenie slov mykať, mihať z učebnice. PZ s.11/2. D.ú. U s.22/14 písomne, PZ s.11/2- dokonči, kto nestihol.
M- Geometria s.2/1, 2, 3, 4. D.ú. s.2/1-dokonči, kto nestihol, s.3/2.

Piatok 22.10.

Je možné prihlásiť sa bezplatne na súťaž ibobor. V pondelok je potrebné dať vedieť, či má žiak záujem sa zúčastniť.
SJ- U s.21/Myjava, 6, 9, s.22/My- Mi, do zošita napísať význam slov mys, miss, my, mi, s.22/10 ústne, PZ s.11/3 a).  D.ú. s.22/11 písomne a nájsť jednu zaujímavú informáciu o hmyze a zapamätať si ju.
MAT- PZ 1 Geometria s.1/1, 2, 3, 4. U s.74/11 prečítať. D.ú. PZ s.1/4 dokončiť, kto nestihol.

Štvrtok 21.10.

MAT- písanie písomnej práce. PZ Geometria s.2/5, s.4/5. D.ú. s.4/5 dokončiť, kto nestihol. Zajtra priniesť 2 ostrúhané ceruzky, pravítko.
SJ- U s.20/Vybrané slová po m, text, úlohy pod textom, 1 ústne, s.21/mys, miss, 2 ústne, 3 písomne, 4 a)písomne, 5 ústne. D.ú. s.20/1 písomne.
VLA- písanie písomnej práce o Slovanoch, Prezentácia o Veľkomoravskej ríši.
ČÍT- D.ú. Mimočítankové čítanie s.8, 9/Poznámky čítať text 3krát s porozumením.

Streda 20.10.

MAT- PZ s.37/1, 2, 3, 4, 5. D.ú. zopakovať sčítanie a odčítanie trojciferných čísel- PZ od s.19 po s.37, zajtra písomka.
ČÍT- Čítanie s.16, 17/Stratený zverinec, riešenie úloh 1., 2. D.ú. čítať Stratený zverinec.

Utorok 19.10.

MAT- PZ s.35/3, 5, s.36/1, 2, 3, 4, 5. D.ú. s.36/3, 4, 5- dokonči, kto nestihol.
SJ- Opakovanie vybraných slov po b. V stredu písomka na čítaní.
ČÍT- Čítanka s.14, 15/Zariaďovanie bytu- čítanie textu, úlohy 1., 2., 3. D.ú. s.16, 17/Stratený zverinec- čítať celý text 3krát s porozumením.

VLA- PZ s.18/7, Zaujímavosť, s.19/8, 9, Povesť o Perúnovi a Velesovi, s.20/Veľkomoravská ríša 1a). D.ú. zopakovať si vedomosti o Slovanoch s.17, 18.

Pondelok 18.10.

SJ- U s.19/ Opakujme si - písomne, PZ s.9/Vetný rozbor, s.10/10, 11. D.ú. opakovať vybrané slová po b- písomka v stredu.
MAT- PZ s.34/1, 2, 3, 4, 5, s.35/2. D.ú. s.35/1, 4. 

Dištančné vyučovanie

Piatok 15.10.

SJ- PZ s.9/4, 5, 7, s.10/8, 9 a), Učebnica s.19/17 ústne. D.ú.  U s.19/Diktát prepíš do zošita bez chyby.
MAT- PZ s.32/5, 6, Učeb. s.20/1 ústne, PZ s.33/1, 2, 3, 4. D.ú. PZ s.33/5, 6 kto nestihol.
Skontrolujte si zadania z Anglického zadania cez Edupage, skupina p. uč. Javorskej na našej stránke.
V pondelok 18.10.2021 je žiak povinný preukázať sa Prehlásením o bezpríznakovosti a to buď oznámením cez Edupage, alebo v tlačenej podobe.

Štvrtok 14.10.

ANJ- skontrolujte si zadania od svojich p.uč. angličtiny na Edupage
skupina p.uč. Javorskej: učebnica str. 22 - vypočuť, zaspievať a prečítať pesničku (od 5min.5s - https://www.youtube.com/watch?v=GxLMMI8D8LQ )   učebnica str. 23/ 1 - prečítať slovíčka    prac. zošit str. 23/1,2
SJ- PZ s.8/1, 3. D.ú. s.8/2 b), s.9/6. 
VLA- PU s.18/3, 4, Kvíz, slovník, 5. D.ú. s.18/6- napíš vety, ktoré sme si označili ako nepravdivé tak, aby boli pravdivé. Pomôž si textom na s.17.
ČÍT- s.3/Balón čítanie textu a hľadanie rýmov v texte. D.ú. s.14, 15/Zariaďovanie bytu- čítať 3krát.
Piatok od 9:00 do 11:00 Slovenský jazyk a Matematika.

Streda 13.10.

ANJ- skupina p.uč. Javorskej   kniha str. 22 - slovíčka (predložky),prečítať a napísať si ich do zošita aj s prekladom:
behind - za     in front of - pred       next to - vedľa         between - medzi
prac. zošit celá strana 22

MAT- PZ s.31/4, s.32/1, 2, 3, 4.

ČÍT- Čítanka s.12/Pozvanie do hry čítanie textu a riešenie úloh pod textom 1.-4. s.13/Balón, 1., 2. úloha. D.ú. čítať s.13 Balón 3krát. 

Utorok 12.10.

MAT- U s.19/9 ústne, PZ s.31/1, 2, 3, 5. D.ú. dokončiť, kto nestihol s.31/5.
VLA- s.16/Slovensko v minulosti a dnes- prejsť si celú stranu, zapamätať storočie- obdobie trvajúce 100 rokov, s.17/Život v dávnej minulosti1, 2 úloha. D.ú. vedieť prerozprávať text pomocou kľúčových a pomocných slov(hore na s.17).
ČÍT- Čítanka s.12/Pozvanie do hry- čítanie textu a vysvetlenie neznámych slov. D.ú. čítať text s porozumením.
ANJ- vyučujúce pošlú úlohu na Edupage- cez stránku školy zsphorova.sk , kliknúť na rodičia, prihlásiť sa do Internetovej žiackej knižky a tam nájdete napísanú úlohu od p. uč.
Streda od 9:00 do 11:00 online vyučovanie Matematika a Čítanie.

Pondelok 11.10.

SJ- opakovanie dvojíc slov byť-biť, dobyť-dobiť, bydlo-bidlo. PZ s.7/1, 2, 3. D.ú. dokončiť, kto nestihol s.7/2.
MAT- U s.19/1 vysvetlenie sčítania trojciferného čísla a jednotiek- ústne. PZ s.30/2, 3, 4, 5, 6. D.ú. s.30/6- dokončiť, kto nestihol.
Zajtra od 9:00 do 11:00 online vyučovanie Matematika, Vlastiveda a Čítanie.

Dobrý deň, na základe rozhodnutia RÚVZ a riaditeľa školy bola žiakom 4.C triedy nariadená karanténa z dôvodu úzkeho kontaktu s pozitívne testovanou osobou. Karanténa bude trvať do nedele 17.10.2021Pri návrate do školy, v pondelok 18.10.2021 je žiak povinný preukázať sa Prehlásením o bezpríznakovosti a to buď oznámením cez Edupage, alebo v tlačenej podobe. Z obedov sú žiaci tento týždeň vyhlásení. Od pondelka 11.10. prechádzame na dištančné vzdelávanie. Na Vaše emailové adresy dostanete pozvánky, tak ako sme sa učili minulého šk. roku. V pondelok začíname od 9:00 do 11:00 a máme Matematiku a Slovenský jazyk.
tr.uč.Kukučová 


Piatok 8.10. 

SJ- Prezentácia na zopakovanie dvojíc slov(byť-biť....), U s.18 Bytča, Bystrica, 14 písomne, s.19/15 ústne. 
       D.ú. s.19/16 písomne.
MAT- PZ s.28/3, 4, 5, s.29/1, 2, 3, 4. D.ú. s.30/1

Štvrtok 7.10.

MAT- PZ s.27/3, 4, 5, s.28/1, 2. D.ú. dokončiť, kto nestihol s.28/1, 2.
SJ- U 17/7 ústne, s.18/9 ústne, 10ústne, 11a)ústne, b) písomne. Bydlo-bidlo, 12 písomne. D.ú. s.18/12 dopíše, kto nestihol.
VLA- Písanie písomnej práce.
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.6 , s.7/riešenie úloh 1-9.D.ú. s.7/8, 9 a čítať s.6.

Streda 6.10.

MAT- U s.17/žltý rámček, 1, 2- ústne, PZ s.26/1, 2, 3, 4, 5, s.27/1, 2. D.ú. dokončiť, kto nestihol s.27/1, 2.
ČÍT- Čítanka s.11/Čo čítajú štvrtáci- práca s textom. D.ú. s.6/Obojživelníky- čítať celý text. 
Zajtra písomka z Vlastivedy!

Utorok 5.10.

MAT- U s.16/žltý rámček 1, 2 ústne, PZ s.25/1, 2, 3, 4, 5.
SJ- U s.17/byť-biť, 3, 4, dobyť-dobiť, 5 písomne, 6a) ústne. PZ s.5/Vetný rozbor. D.ú. s.17/6b) písomne.
ČÍT- čítanka s.8, 9, 10/Matej Knižka- práca s textom. D.ú. čítať text Matej Knižka
VLA- PU s.14/1, 2, 3, 4, s.15/5, 7, 8. D.ú. s.15/9, zopakovať od s.2 po s.15-štvrtok písomka, nezabudnúť si doniesť mapu.

Pondelok 4.10

SJ- U s.16/Vybrané slová po b -text, 1písomne, 2 ústne
MAT- U s.15/1 ústne, PZ s.24/1, 2, 3, 4, 5.

Piatok 1.10.

SJ- Písanie písomky-tvorenie slov predponami, U s.14/Vybrané slová- text + úlohy, s.15/Tapetová ruža- text + úlohy.     D.ú. PZ s.6/2.
MAT- PZ s.22/1, 2, 3, 4, 5, s.23/1, 2, 3, 4, 5. D.ú. dokončiť, kto nestihol s.23/4, 5.

Štvrtok 30.9.

MAT- U s.14 v žltom rámčeku vysvetlenie sčítania, 1, 2, 3 ústne, PZ s.21/1, 2, 3, 4, 5. D.ú. s.21/3, 5- kto nestihol.
SJ- Opakovanie tvorenia slov s predponami, U s.11/B a) písomne, s.13/ Umelecký a vecný text, 1, 2 a), PZ s.6/1. D.ú. zopakovať tvorenie slov predponami- zajtra krátka písomka.
VLA-s.12, 13/Príroda Slovenska
ČÍT- D.ú. čítanka s.8, 9, 10/Matej Knižka- čítať celý text.

Streda 29.9.

MAT- U s.13/žltá tabuľka- vysvetlenie princípu sčítania, 1, 2 ústne, PZ s.20/1, 2, 3, 4, 5. D.ú. dokončiť, kto nestihol s.20/4, 5.

Prosím si oznamy.


Utorok 28.9.

SJ- U s.11/12 ústne, pojmová mapa, PZ s.5/2, 3
MAT- U s.8/10 písomne, PZ s.19/1, 2, 3, 4, 5. D.ú. dokončiť, kto nestihol s.19/4, 5.
VLA- s.10/Povrch Slovenska, 1, text, 2, 3, 4, s.11/5, 6, 7.
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.4/Tajomní Mayovia- čítanie textu, s.5/1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Pondelok 27.9.

SJ- U s. 8/8a) ústne, b)p písomne, poučka, s.11/11a) ústne, b)písomne. D.ú. spraviť opravu diktátu, kto nestihol v škole, U s.10/10. 
MAT- PZ s.17/1-6 samostatná práca. 

Piatok 24.9.

SJ- písanie kontrolného diktátu. U s.10/poučka, 7 ústne. D.ú. opakovať poučky o slovách s predponami.
MAT- PZ s.15/4, s.16/1, 2, 3, 4. 5. Dobrovoľná D.ú.s.18/1, 2- čas na vypracovanie nie je daný.

Štvrtok 23.9.

MAT- PZ 14/1, 2, 3, 4a), s.15/1, 2, 3. D-ú- dokončiť s.15/3.
SJ- Písanie cvičného diktátu do zošita. PZ s.4/8a), s.5/1. D.ú. zopakovať vybrané slová, písanie veľkých písmen- zajtra píšeme kontrolný diktát. 
VLA- s.8/Vodstvo na mape Slovenska- 1, text, kvíz, 2, 3, s.9/4, 5. D.ú. zopakovať vedomosti z textu na s.8. 
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.4/Tajomní Mayovia. D.ú. čítať text na s.4.

Streda 22.9.

MAT- Písanie písomnej práce. U s. 7/5, 8. PZ s.13/2, 3, 4
ČÍT- Čítanka s.6, 7- čítanie textu a riešenie úloh pod textom. D.ú. s.6, 7 čítať celý text.

Zajtra bude v škole zbierka "Biela pastelka". Žiaci môžu prispieť ľubovoľnou sumou.

Utorok 21.9.

MAT- U s.6/9 ústne, PZ s.12/2, 3, 4, 5, s.13/1. D.ú. zopakovať násobenie, delenie- zajtra písomka.
SJ- U s.9/2 písomne, 3 ústne, 4 ústne, 5písomne, 6 ústne. PZ s.4/6, 7. D.ú. dokončiť s.4/7b.
ČÍT- Čítanka s.6/Prečo je knižka hranatá. D.ú. čítať s.6.
VLA- s.7/2, 3, 4, 6, Kvíz. Dnes dostal každý žiak papierovú mapu Slovenska. Zakúpila som ich z triedneho fondu. Môžu s nimi pracovať doma, ale budeme ich používať v škole- treba ich nosiť so sebou na hodiny. 

Pondelok 20.9.

SJ- U s.8/Tvorenie slov s predponami, text a úlohy k textu, 1, poučka- napísanie do zošita. PZ s.3/4, s.4/5. D.ú. dokončiť s.4/5.
MAT- U s.6/1 ústne, PZ s.11/1, 2, 3, 4, s.12/1.

Pani uč. angličtiny budú zadávať úlohy na stránke školy v hornej časti- Žiaci- Domáce úlohy.

Piatok 17.9.

MAT- PZ1 s.10/1, 2, 3, 4, 5. D.ú. s.10/2 dokončiť, kto nestihol, vypracovať príklady na násobenie a delenie vytlačené na papieri( opakovanie na písomku v stredu)
SJ- U s.7/11 písomne, 12a) ústne, 13 a) ústne. D.ú. PZ s.3 c)

Štvrtok 16.9.

MAT- U s.4/2, 3 ústne. PZ 1 s.9/1, 2, 3, 4. D.ú. s.9/3-dokončiť, kto nestihol, s.9/5.
SJ- s.6/8, s.7/9. PZ s.3/3a), b)
VLA- s.5/Kvíz, s.6/Grafická mierka mapy 1, text, postup určovania vzdialenosti
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.3/4, 5, 6, 7, 8, 9.

Utorok 14.9.

MAT- U s.3/8 ústne, PZ 1 s.8/2, 3, 4. D.ú. s.8/1, dobrovoľná s.7/5.
SJ- U s.6/1, 3, 4, 5, 6 ústne. D.ú. s.6/7
ČÍT- Mimočítankové čítanie s.2/Ako na púšti, s.3/1, 2, 3. D.ú. čítať text s porozumením.
VLA- s.4/Znaky na mape 1, text, s.5/2, 3, 4, 5, 6.

Pondelok 13.9.

SJ- U s.5/4a), 5 písomne, 6 písomne, 7 tabuľa, 8 ústne.
MAT- PZ s.6/4, s.7/1, 2, 3.
PDA- s.2/1.

Pozrite si oznamy. 

Piatok 10.9.

SJ- U s.5/1, 3. D.ú. s.4/8.  
MAT- PZ1 s.5/3, 4, s.6/1, 2, 3. D.ú.s.6/5, s.7/4.

Štvrtok 9.9.

SJ- U s.4/3, 4, 5, 6, 7- písomne. PZ s.3/1, 2
MAT- Us.2/3, s.3/1. PZ 1 s.5/1, 2. D.ú. dokončiť, kto nestihol s.5/2
VLA- s.3/5, 6, Kvíz, 7, 8, 9.
ČÍT- Mimočítankové čít. s.2/Ako napúšti. D.ú. čítať s.2/Ako na púšti.

Streda 8.9.

MAT- PZ 1 s.3/2, 3, 4, 5, s.4/1, 2, 3, 4, 5. D.ú. s.3/5-dokončiť, kto nestihol.
ČÍT- Čítanka s.3/Ako vzniká kniha- práca s textom.

Utorok 7.9.

MAT- PZ 1 s.2/4, 5. D.ú. s.2/4-dokončiť, kto nestihol, s.3/1.
SJ- Uč. s.3/Sedem divov sveta-čítanie textu, 1. úl., s.4/Opak. učiva 3.ročníka, text, 1.úl., 2.
ČÍT- Čítanka s.3/Ako vzniká kniha, 1.úl. D.ú. čítať s.3-5.
VLA- Prac. uč. 1 s.2/Mapa Slovenska 1., 2, s.3/3, 4. D.ú. zopakovať vedomosti z textu na s.2(mapa, farby na mape, smerová ružica...)
Dnes žiaci dostali na angličtine učebnicu a pracovný zošit. Učebnica sa bude na konci šk.roka vracať. Za prac. zošity budem vyberať peniaze po upresnení sumy od p. uč. angličtiny. Prosím obaliť a napísať meno.

Pondelok 6.9.

SJ- Učebnica s.2/Pojmová mapa-1, 2.Pracovný zošit s.2/1, 2, 3. D.ú. na prvej strane dole si vytvoriť svoju vizitku, s.2/3-dokončiť, kto nestihol.
MAT- Učebnica s.2/1 tabuľa. Pr. zošit 1 s.2/1, 2, 3. D.ú. PZ s.2/3-dokončiť, kto nestihol.
Zajtra si doniesť učebnice podľa rozvrhu.

V pondelok 6.9.2021 sa učíme podľa rozvrhu- žiaci majú rozvrh napísaný v žiackej knižke a je aj tu na stránke. Donesú si  učebnice aj zošity na Slovenský jazyk a Matematiku, na Prírodovedu pracovnú učebnicu a úbor na telesnú výchovu.

© 2019
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!